TeknoTok TOPTAN AKSESUAR DAĞITIM MERKEZİ, kullanıcıların bu e-ticaret sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

TeknoTok TİCARET, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

TeknoTok TİCARET, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 5 kişiler ile paylaşabilecektir.

TeknoTok TİCARET, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

TeknoTok TİCARET gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, bu e-ticaret sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda,

TeknoTok TİCARET: in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

TeknoTok TİCARET: kullanıcılara ve kullanıcıların bu e-ticaret sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir, Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

TeknoTok TİCARET, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman bu e-ticaret sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.

TeknoTok TİCARET TOPTAN AKSESUAR DAĞITIM MERKEZİ’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, bu e-ticaret sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.